Habilitetserklæringer

Som det fremgår af afsnittet Biografi, udfører læge Christoffer Johansen blandt andet skatteyderbetalt rådgivningsarbejde for Sundhedsstyrelsen (SST). 
Han er endda i en "firedobbelt" rolle, da han arbejder for fire instanser samtidig med hver sine særinteresser: Sundhedsstyrelsen (staten), Kræftens Bekæmpelse (patientforening), Rigshospitalet (Region H) og COWIs konsulentafdeling for ikke-ioniserende bestråling, det vil sige teleselskaber og elselskaber blandt andet (Big Wireless o.l.).

SST har offentliggjort hans seneste habilitetserklæring i dette link: Habilitserklæring - Christoffer Johansen , mens de andre erklæringer desværre ikke findes på SST.dk længere.
Som det fremgår, har han beskæftiget sig med COWI og direkte med teleindustrien igennem mange år stik modsat, hvad habilitetsreglerne lyder på:
"Formålet med habilitetserklæringerne er at sikre, at ingen kommer til at deltage i konkrete afgørelser eller andet arbejde, hvor personlige eller økonomiske interesser kan påvirke udfaldet og dermed så tvivl om Sundhedsstyrelsens troværdighed og integritet," skriver SST på deres hjemmeside.

Johansen har også arbejdet for Sonofon og Tele Danmark, som det fremgår i erklæringen fra 2012, der er lagt ind som baggrund her i afsnittet.
I en anden erklæring fra 2007 har han også indrømmet at have modtaget midler fra EnergiNet.dk til kontroversielle industristudier vedrørende  børn og magnetiske felter.
I en habilitetserklæring opdateret i 2010 indrømmer Christoffer Johansen at have modtaget personlige honorarer fra den industri, han skal analysere, hvilket ikke bør stemme overens med habilitets-reglerne, citat:
"Jeg har fire gang siden 1994 modtaget et personligt honorar for at udfærdige et notat, der (..) gennemgår den videnskabelige litteratur inden for forskningsområdet elektromagnetiske felter og helbredseffekter hos mennesker, sidste gang i 2010."


Interesseområde og industriarbejde

Christoffer Johansen er uddannet inden for epedemiologi, hvilket ikke er det samme som biologisk forskning. De mange studier, der typisk viser, at elektromagnetiske felter er skadelige, er som regel udført med biologisk synsvinkel og med direkte målinger på feks. rotter, mus eller menneskers indhold af inflammatoriske biomarkører i blodet. Studier er typisk uafhængige, dvs. ikke udført for industrimidler. Johansens studier er normalt det stik modsatte - enten finansieret direkte eller indirekte via elindustrien eller den trådløse industri eller statslige organer, der har en interesse i at sælge mobilfrekvenser til industrien. Og de handler om store befolkningsgrupper, hvilket gør manipulation af data, herunder kontrolgrupper, der ikke bruger mobiltelefon, noget nemmere. Johansen har tidligere været under anklage for videnskabelig uredelighed. for forsøgsdesignet af det danske kohortestudie vedrørende mobilstråling, hvor kontrolgruppen af testpersoner - tilfældigt eller ej? - rummede flittige erhvervsbrugere af mobiler.

https://ing.dk/artikel/kraeft-forsker-intet-udsaette-pa-min-rapport-om-mobilstraling-75349

Industriforskning på området viser i øvrigt kun sjældent, at noget er skadeligt. En rapport fra Nordisk Cochrane Center slog for nogle år siden fast, at samtlige studier betalt af teleindustrien frikender mobiltelefoni for at udgøre en helbredsrisiko (kilde: Ingeniøren, 2007). Lignende studier af industriforskningen findes også udført af bl.a. Dr. Martin Blank, USA, der siger 70 % af forskningen udført af industrien frikender EMF's skadelighed.
ww.emfwise.com/myth.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/
https://www.orsaa.org/

Christoffer Johansens forskning svarer mest af alt til Cochrane-studiets konklusion. Der findes formentlig kun en lille håndfuld studier, der ikke pure frikender mobilstråling og EMF generelt, når Johansen er involveret i det.
Børn, der bor tæt ved højspændingsledninger - under 50 meter - har en lille øget risiko for at udvikle leukæmi, indrømmer han her:
https://www.cancer.dk/nyheder/ny-stor-undersoegelse-af-hoejspaendingsledninger-og-leukaemi-hos-boern/
Og i dette studie forefindes der forøget forekomst af alzheimers hos magnetiske påvirkede svejsere af Johansen et al. (2003):
https://www.researchgate.net/publication/10675669_Neurodegenerative_Diseases_in_Welders_and_Other_Workers_Exposed_to_High_Levels_of_Magnetic_Fields


Så hvordan kan dr. Johansen udtale sig positivt om mobilstråling og wi-fi, når han selv har deltaget i studier, der påviser skadelighed af magnetisme og elektromagnetiske felter helt generelt?


5G og spindoktor Johansens løgne

Dansk Industri og regeringen har presset på for at indføre 5G i Danmark af hensyn til selvkørende biler, industri, streaming på mobiler osv.

"Hvis der skulle være et sundhedsmæssigt problem, så havde vi set det nu. Og tager vi den forøgede risiko, som Hardell har påvist, og bruger den risiko, når vi ser på forekomsten af hjernetumorer, så stemmer de to tal ikke overens," påstår Christoffer Johansen, SST, angående WHO/IARC's opgradering af mobilstråling til kategorien potentielt kræftfremkaldende i 2011 uden at dokumentere dette yderligere, i en 5G-artikel fra TV2.dk.

Risikoen for gliomer i hjernen påstår Johansen heller ikke forøges gennem brug af mobiltelefoner, hvis man skal tro en debat i Radio24syv i marts 2019. Dette står i skærende kontrast til industriens egne ansvarsfraskrivelser i manualer og årsregnskaber. I manualer fra flere mærker står der med småt typisk anvisninger om at holde mobilen mange cm. fra kraniet, trods mennesker i reklamer og film gør det stik modsatte.

Der eksisterer ganske rigtigt ikke så mange studier vedr. 5Gs skadelighed endnu, men hvorfor udrulle teknologien med uhørt hast, når befolkningen ikke ligefrem står og mangler streamingsmuligheder eller førerløse biler til dagligt?
Til gengæld eksisterer der mange videnskabelige 5G-appeller udformet af internationale, biologiske forskere samt et notat fra den amerikanske stat tilbage fra 70erne - her beskrives skadeligheden af millimeter waves, som 5G netop hører under!  Se dette og andre studier her:
https://5g5.webnode.dk/scientific/

25+

ÅRS BESTILT FORSKNING FOR INDUSTRIEN

Dr. Johansen kan sit bestillings-arbejde og bruges derfor igen og igen.

Citat:

"I 25 år har vi haft mobiltelefonerne på markedet, og det er ikke nok til at drage endelige videnskabelige konklusioner."

100 %

TILFREDSHED GARANTERET

Ring til doktoren og bestil dit studie. Han ejer en yacht og vil gerne modtage telepenge.

© 2019 | Alle rettigheder forbeholdes. Citater tilladt
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang