UDDANNELSE

Christoffer Johansen blev færdig som læge i 1986, har en ph.d. i epidemiologi og er dr.med. på Rigshospitalets Forskningsenhed for Senfølger (CASTLE) samt ansat hos Kræftens Bekæmpelse (Cancer.dk)  som forskningsleder på et projekt kaldet Livet efter kræft.
Desuden fungerer han som fast rådgiver i Sundhedsstyrelsen inden for spørgsmål vedrørende ikke-ioniserende bestråling. Han var tidligere rådgivende lægekonsulent inden for området hos Sundhedsstyrelsen.

TV-indslag

Christoffer Johansen har medvirket i tv-indslag på blandt andet Danmarks Radio og TV-Bella. Sidstnævnte indslag er et interview filmet på hans kontor hos Kræftens Bekæmpelse.
I det kontroversielle indslag citeres han blandt andet for at sige, at "Flere master er godt" angående mobilmaster desuagtet cancer-risikoen, som der ofte tales om i videnskabelige studier (heriblandt såkaldte hjerne-gliomer).
På kontoret hænger i øvrigt et stort billede af Christoffer på sin yacht ifølge TV-Bellas udsendte medarbejder. Indslaget kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=elTyhVpwHL4

• Har udarbejdet det danske kohortestudie med midler fra TDC, Sonofon, IEI, Kræftens Bekæmpelse samt SST. Denne kohorte er stærkt kritiseret i udlandet (jf. bunden af Johansen-forsiden).
• CJ har modtaget midler fra IEI (International Epidemiology Institute). Dette fremgår ikke af hans  habilitetserklæringer fra 2017, 2012, 2010 og 2007.
• CJ har haft et tæt samarbejde med Joachim Schüz (kendt for sine koblinger til den trådløse industri), jf. artikler på https://microwavenews.com/news-tags/joachim-sch%C3%BCz

SPREDER TVIVL OM SKADELIGHEDEN

Er elektromagnetiske felter skadelige?

Der findes på verdensplan mange tusinde studier, som dokumenterer elektromagnetiske felters skadeligehed.


Mener du også, at Johansen har ført den danske offentlighed bag lyset?

Send en mail til ham med relevante videnskabelige studier, som du mener, Sundhedsstyrelsen bør kommentere og handle på.

Kontakt Johansen

Du kan kontakte Christoffer Johansen ved at ringe eller sende ham en  mail med links til studier.  Kontaktinfo er:
Tlf.: 35 25 76 27 / 26 16 90 14
E-mail: christof@cancer.dk